6 grunner til at dere bør ha samboerkontrakt om dere kjøpere kjøper bolig sammen

I dag er det bare 15 prosent av alle samboere i Norge som har skrevet en samboerkontrakt. Det er nok mange grunner til det lave tallet, men undersøkelser viser at mange ikke har inngått en avtale da de finner det vanskelig å diskutere temaet med sin partner og de er bekymret for at det skal føre til en alvorlig krangel og i verste fall brudd. Selv om det kan være ubehagelig å diskutere en kontrakt, viser det bare at man er voksen og tar ansvar for eget forhold og økonomiske situasjon. En samboerkontrakt er i all enkelthet bare en kontrakt som gir samboere de samme rettighetene som gifte par har. Det er ikke et tegn på at den ene parten, gjerne den som først tar opp temaet, er usikker på forholdet eller ikke stoler på sin partner. Avtalen er like viktig for begge parter og når man vet at over 70 prosent av alle samboerforhold og 51 prosent av alle ekteskap i dag ender med brudd, er det rett og slett uklokt å ikke inngå en avtale som sikrer begge parter.

 

Juridisk sikkerhet for begge parter

Det er utrolig viktig at alle ugifte samboere setter seg ned og skriver en kontrakt seg i mellom. Det er eneste måte å sikre seg juridisk på ved f.eks. et brudd, hvis den ene parten dør eller havner i koma. Ved å signere en kontrakt vil man i rettens øyne sidestilles med et ektepar med alle de rettigheter og sikkerhet det gir. Uten en avtale er man i lovens øyne bare gode venner som bor sammen og begge parter eier sine egne eiendeler ene og alene. Verst tenkelig er det selvsagt at ene parten dør og uten samboerkontrakt eller felles barn, vil man ikke automatisk arve verken halvparten av verdier opparbeidet sammen eller andre eiendeler den døde etterlater seg. Om man ikke har signert kontrakt hvor arv er avklart, eller man har felles barn, er det foreldrene til den avdøde som arver alt, også verdier dere har opparbeidet i felleskap.

 

Hvordan inngå en samboeravtale?

En samboeravtale kan inngås uten hjelp av advokat og den krever ingen vitner. Så snart avtalen er signert av begge parter er den å anse som juridisk bindende. Selve avtalen kan man skrive selv, eller man kan laste ned standardavtaler på nett som man endrer slik det passer. Det sier seg selv at man alltid må skrive og signere to orginale avtaler slik at begge parter har en hver. Avtalen bør også oppbevares på en sikker plass hvor den er beskyttet mot brann og den andre partneren. Skulle partnerskapet ende i et stygt brudd, er det viktig at man har sin egen kontrakt om det skulle bli krangel om hva man har avtalt. Om den ene parten ødelegger begge avtaler for å sikre seg egne og felles eiendeler, står man på bar bakke.

 

Ved samlivsbrudd kan dette skje dersom man ikke har en samboerkontrakt:

  • Står felles bolig i partners navn, kan du bli sittende igjen uten noe, selv om du har betalt din del av husleie, lån og avdrag.
  • Uten kontrakt kan du ikke kreve kompensasjon for fellesutgifter.
  • Man har ingen bevis for at store, kostbare eiendeler som tv, sofa, spisestue og malerier er kjøpt sammen.

 

Dersom man ikke har kontrakt ved død:

  • Du har ikke automatisk rett til halvparten av verdiene som er opparbeidet i løpet av samlivet. Dette inkluderer bolig og bil.
  • Du får ikke automatisk arv fra din partner, selv om dere har felles barn.
  • Du har ikke muligheten til å sitte i uskiftet bo, slik en ektefelle kan, hvor de kan bli boende i boligen og beholde hele arven etter den avdøde.
  • Har samboeren som går bort, barn fra tidligere forhold, vil barnet arve alt, også verdier dere har opparbeidet dere sammen.
  • Hvis samboeren verken har barn med deg eller andre, arver foreldrene alt av verdier
  • Uten kontrakt får du ikke mulighet til å motta etterlattepensjon slik ektefeller får.