Dette er ågerrenter

Uttrykket åger stammer fra gammelt norrønt språk og henviser til et lån som er inngått med urimelig høy rente. Det er ikke bare i vesten vi har eget uttrykk for lån som dette og i tillegg til bibelen nevner også koranen denne type lån og hvilke retningslinjer en god troende bør forholde seg til. Det er fullt lov å låne penger ifølge både bibelen og koranen, men det er ikke lov å låne ut penger og forvente en unaturlig gevinst eller utbytte av avtalen. I middelalderen vet vi at det var en rekke diskusjoner både på teologisk og moralsk nivå, om hvilke retningslinjer man skulle følge i de tilfeller hvor penger skulle lånes ut. Interessant nok, stoppet ikke dette kirken selv fra å gjøre en rekke transaksjoner som var å anse som ulovlig i resten av samfunnet. For å si det slik, så lenge kirken trengte penger var ledelsen mer enn villig til å finne et sitat i bibelen som tillot det meste.

 

Ågerloven i Norge

I Norge hadde man helt frem til 2015 en egen ågerlov og i straffeloven sto det: Den som ved rettshandel utnytter noens nød, lettsinn, uforstand eller avhengighetsforhold til å oppnå eller betinge et vederlag som etter de foreliggende omstendigheter står i et påtakelig misforhold til det som ytes”.

 

Denne lovhjemmelen ble under Frp fjernet og er i dag erstattet med pristiltaksloven, som av mange økonomieksperter er blitt kritisert for at den ikke gir de samme mulighetene for å straffe en person som tilbyr ågerlån. Økonomiprofessor Halvor Mehlum ved Universitetet i Oslo, sa i en uttalelse at regjeringen ikke vet hvor råttent det er der ute og de glemmer alle som er i nød i det norske samfunnet. Lovendringen har også fra andre hold fått massiv kritikk og mange mener man kan ikke forvente at markedet kan styre samfunnet om man ikke har moralske og rettslige grenser man må forholde seg til.

 

Hvordan fungerer ågerlån

Et ågerlån er ofte et lån en person eller bedrift tar opp fra en annen bedrift eller privatperson som ikke har konsesjon til å låne ut penger og således ikke trenger å forholde seg til de lover og regler som alle banker og andre låneinstanser med konsesjon fra kredittilsynet må forholde seg til. På mange måter kan man sammenligne et ågerlån med et hvilket som helst privatlån mellom venner og bekjente, men det som skiller ågerlånet fra et privatlån er at det pålegges renter som er langt høyere enn noen bank eller kredittselskap opererer med. For å si det slik, om man i dag tar opp et forbrukslån uten sikkerhet i en bank, må man regne med å betale en rente på 7 til 12 prosent. Går man via kredittselskaper som tilbyr rene kredittkort, kan renten ligge på alt fra 20 til 36 prosent. Et ågerlån på sin side kan operere med renter fra 50 prosent opp til 100 prosent og noen ganger høyere. Det kommer an på hva partene blir enige om. Det var her den gamle ågerloven kommer inn.

 

Hvorfor blir ikke flere straffet?

Ofte er det vanskelig å straffe de som tilbyr ågerlån da låntakeren ofte skjemmes over hva han har gjort og dermed er det mange som ikke anmelder utlåneren. Andre ganger kan det være trusler inne i bildet, eller utlåner har sikret seg en såkalt gjenkjøpsavtale som i enkle trekk går ut på at lånetaker skriver over hjemmet sitt eller en kostbar bil til utlåner og via tilbakebetaling av lånet “kjøper” tilbake eiendelen som er brukt som sikkerhet. Avtaler som dette er ikke ulovlig og det kan være vanskelig å stille noen for retten så fremst lånetaker anses å ha vært ved sine fulle fem når avtalen ble inngått.