Er det egentlig mulig å kjøpe bolig uten fast eller full jobb?

For de fleste av oss er det en stor dag når vi kan gå i banken og få innvilget et lån til å kjøpe vår første bolig. Om det er en leilighet i byen, en villa i et pent strøk eller et småbruk på landet, egen bolig er for mange det ultimate målet. Det å kunne eie egen bolig har mange fordeler og er man heldig vil man også kunne tjene betydelige summer på verdiøkning. Når man leier bolig er realiteten at man “kaster penger ut av vinduet”. Ja, man har et sted å bo, men man har ingenting igjen for pengene man betaler hver måned. Eier man sin egen bolig vil man derimot betale ned til seg selv hver måned. Man må selvsagt betale banken deres renter, men alt man betaler i avdrag, betaler man i realiteten inn på sin egen sparekonto.

 

Hvordan få lån om man ikke har fulltidsjobb

Det heter seg at det er alltid lov å drømme og for mange som ikke er i full jobb kan egen bolig virke til å for alltid bli bare det; en drøm. Det man må ta hensyn til er at det er ikke stillingsgrad bankene tar hensyn til når de skal vurdere en lånesøknad. Det viktigste er om du har inntekt nok hver måned til å betjene lånet du søker om. Så har du en godt betalt deltidsjobb, generelt lave utgifter og den egenkapitalen som kreves, er det ingenting i veien for at du ikke skal få innvilget lånet. Andre ting banken vil se på er hvilken bransje du jobber i og mulighetene for at din deltidsstilling kan øke til en fulltidsstilling.

 

Huslån uten jobb

Befinner man seg i en situasjon hvor man ikke har jobb i det hele tatt, kan det bli vanskelig å få innvilget boliglån, men det trenger ikke å være umulig. Igjen kommer det ned til om du har råd til de faste kostnadene ved lånet. Eller som bankene sier; om du har betalingsevne. Så fremt du har inntekt og gjerne oppsparte midler, kan det være mulig å få lån. Det kan være seg at du er trygdet av ulike årsaker og har inntekt fra staten. Det teller fortsatt som inntekt og staten er en meget stabil “arbeidsgiver” så banken kan føle seg trygg på at du alltid vil få trygden din slik at du kan betale renter og avdrag. Uansett hva situasjonen din er når det kommer til jobb er det viktigste som sagt at du kan bevise betalingsevne og at du har den egenkapitalen som kreves. Selv studenter kan søke lån og legge til grunn studielån og ekstrajobb for å bevise betalingsevne.

 

Garanti

Om du ikke har oppsparte midler eller annen eiendom eller verdier som du kan stille som garanti for lånet, kan en kausjonist være en løsning. En kausjonist er en person som stiller opp med en garanti ovenfor banken på dine vegne. Dette kan skje ved at vedkommende stiller egen bolig som garanti, at man låser garantibeløpet på en sperret konto i en gitt periode, eller at kausjonisten går inn som medlåntaker.

 

Betalingsevne og egenkapital

Om du vurderer å kjøpe egen bolig er det første du bør gjøre å skaffe deg et finansieringsbevis fra banken. Dette er rett og slett et bevis som sier at banken lover å gi deg et lån på x antall kroner som vil koste deg x antall kroner i lån og avdrag. Så snart du har dette beviset, vet du nøyaktig hvor langt du kan gå i budrunden, hvor mye du må stille i egenkapital og hva lånet vil koste deg.

 

Avdragsfrihet

Om du befinner deg i en midlertidig utfordrende økonomisk situasjon, f.eks. du er permittert i 5 måneder eller langtidssykemeldt, kan du søke banken om avdragsfrihet i en kortere periode til du igjen er i jobb og har økt inntekt.