Globalhousing.no: Vanskelig å få boliglån? Et alternativ til bankene

Globalhousing.no: Vanskelig å få boliglån? Et alternativ til bankene.

Global housing er et selskap som hjelper muslimer som vil leve i tråd med sharia-loven å kjøpe seg bolig. Konseptet er løst basert på Musharakah-lån hvor begge parter bidrar med kapital til et felles innkjøp. Skal man inngå en avtale med Global Housing må man selv stille med 50% eller mer av den totale kjøpesummen. Resterende finansiering stiller Global Housing med og eiendommen kjøpes i fellesskap.

 

Bolig uten riba

Global Housings målsetting er å gi så mange muslimer som mulig muligheten for å kjøpe sin egen bolig samtidig som de forholder seg til sharia-lover som hindrer dem å inngå avtaler hvor betaling av renter/riba er en del av avtalen. Boligen som kjøpes eies av begge parter fram til lånetaker har betalt ned hele lånet via en månedlig husleie som partene bestemmer før avtalen inngås.

 

Eksempel på hvordan det hele fungerer

Du finner en bolig du ønsker å kjøpe som bolig for deg selv og din familie. Boligen koster to millioner kroner og du har en million selv. Siden du ikke ønsker å inngå en låneavtale med riba, kontakter du Global Housing og dersom de finner at du har inntekt til å kjøpe og vedlikeholde boligen, stiller de opp med den andre millionen du trenger for å kjøpe eiendommen. Sammen eier dere da 50% av boligen hver og dere inngår så en avtale hvor du betaler husleie i henhold til markedspris. I dette tilfellet er markedsleie 10.000 kroner pr. mnd. Siden du eier 50% av boligen betaler du bare 5.000 kroner i husleie til Global Housing. Etter som man betaler husleie vil man hvert år regne om hvor stor andel av huset som nå eies av deg. Etter 12 måneder vil du ha betalt 60.000 kroner og økt din eierandel med 3%. Dermed eier du nå 53% av huset og husleien justeres i henhold til den økte eierandelen. Slik fortsetter avtalen til du har betalt ned hele lånet og eier 100% av boligen.

 

Beregning av verdiøkning

Hvert år gjøres det en skjønnsvurdering av boligens verdi ut fra begge parters eiendel. Global Housing ønsker dog at du skal nyte godt av en eventuell prisoppgang og vil derfor ikke gjøre en vurdering av verdiøkning før det er gått tre år. Etter tre år gjøres det en vurdering årlig. Om Global Housing etter tre år eier en betydelig mindre andel av eiendommen, kan verdivurdering utsettes et år, men i utgangspunktet skal eiendommens verdi justeres hvert år. Underveis kan det hvert år gjøres en vurdering om du kan kjøpe ut Global Housing før avtalen løper ut.

 

Hvilken bolig kan man kjøpe?

I utgangspunktet er Global Housing åpen for å kjøpe alle typer eiendommer. Selv om selskapet foretrekker selveier, vil de også vurdere eiendommer med andel uten fellesgjeld og andel med fellesgjeld som er tilgjengelig på det åpne markedet. Med andre ord kan du finne en eiendom hos en hvilken som helst eiendomsmegler før du kontakter Global Housing. En annen mulighet er at du finner en eiendom i Global Housings egen portefølje. Dette er boliger som ofte kan kjøpes under markedspris og sørger for at begge parter får en god avtale.  

 

Hvor lenge kan avtalen løpe?

Det er Global Housings mål at alle skal kjøpe ut eiendommen så snart du har økonomisk mulighet til å gjøre det. Dette gjøres utelukkende for å gi Global Housing muligheten for å hjelpe så mange som mulig å kjøpe eiendom uten reba.

 

Kan man kjøpe utleieeiendommer i partnerskap med Global Housing?

Global Housing er åpen for å inngå partnerskap der planen er å leie ut boligen, men det er krav om at boligen leies ut til en markedspris som sikrer Global Housings avtalt husleie.