Hva er en kausjonist? Og hvem kan kausjonere?

Kausjonist er et begrep man ofte hører når noen skal ta opp et lån i en bank. I all enkelhet er en kausjonist en person eller bedrift som stiller en garanti for et lån som tas opp av en annen person eller bedrift som ikke har nok egenkapital eller nedsatt betalingsevne. Nedsatt eller begrenset betalingsevne, betyr at banken finner at det er en sannsynlighet for at lånetaker ikke har evne til å betjene lånet de søker om. For å innvilget lånet krever banken ekstra sikkerhet i form av en kausjonist som kommer inn som en ekstra garanti, slik at banken er sikret at lånet betales tilbake om lånetaker ikke opprettholder sine terminbetalinger.

 

Foreldre kausjonerer for milliarder i året

I de fleste tilfeller i Norge er det foreldre som stiller opp som kausjonist når deres barn skal kjøpe sin første bolig. Boligmarkedet i Norge har økt enormt de siste ti årene og nye krav om 15% egenkapital har i realiteten gjort det umulig for mange yngre personer å få boliglån uten kausjonist. Selv om man har inntekt til å betjene lånet man søker om, vil banken også se på ting som andre lån, generell gjeld, inkassosaker og generelt forbruk. Om banken finner at du bruker alt for mye penger på luksus som ferie, fete biler, dyre klokker og restaurantbesøk flere ganger i uken, forteller det dem at det er stor sannsynlighet for at du vil opprettholde dette forbruket også når du har boliglån og da er det stor risiko for at du ikke vil kunne betjene lånet. Da kan de selv om du tjener godt, kreve at du stiller med kausjonist. Som nevnt er det stort sett foreldre som kausjonere for sine barn. Som kausjonist er man ansvarlig for at lånet betales og det er derfor viktig at man tenker seg nøye om før man signerer som kausjonist, selv om det er ens eget barn det er snakk om.

 

Kausjonistens ansvar

Om lånetaker ikke følger opp sine terminbetalinger og lånet over en lengre periode ikke blir betjent, vil banken kunne si opp lånet og kreve hele lånet betalt tilbake i løpet av få uker. Om lånetaker ikke får innvilget lån fra en annen bank, vil banken kreve boligen tvangssolgt for å dekke inn sine kostnader. Ved tvangssalg vil det påløpe betydelige kostnader og det er ikke sikkert at man får dekket inn hele lånebeløpet på salget. Da er bankens neste telefon til kausjonisten, som fint må innfinne seg i å betale det resterende udekkede beløpet. Snakker man om et boliglån på tre millioner, kan det være snakk om betydelige summer og i verste fall vil kausjonisten måtte selge egen bolig eller selv ta opp lån for å dekke kravet.

 

Kan kausjonisten klage på kravet?

Som kausjonist har man inngått en bindende juridisk avtale man må forholde seg til. Det vil si at om lånetaker ikke betaler grunnet tap av jobb, narkotikamisbruk, langvarig sykdom, eller bare fordi de ikke gidder å følge avtalen, må kausjonisten uansett gjøre opp lånet, da man som kausjonist juridisk trer inn som ansvarlig for det misligholdte lånet. Banken kan selvsagt være behjelpelig med å finne løsninger, men de er i sin fulle rett å kreve lånet tilbakebetalt med alle lovlige midler. Det er også viktig å huske at man som kausjonist ikke kan trekke seg fra avtalen før lånet er tilbakebetalt. Skal man komme seg bort fra sine forpliktelser må lånet refinansieres og et nytt lån må tinglyses. Om det oppstår uvennskap mellom lånetaker og kausjonist, eller kausjonist ønsker å trekke seg da man trenger garantien til andre lån etc., er kausjonisten uansett avhengig av at lånetaker godtar en refinansiering.

 

Gaver og forskudd på arv

Om man ikke ønsker det ansvaret som kommer med å være kausjonist, kan man gi lånetaker private lån eller forskudd på arv slik at de blir innvilget lån uten behov for kausjonist.