Serielån eller Annuitetslån

Når man skal ta opp et større lån hos en bank eller kredittselskap vil man som oftest få valget mellom et lån serielån eller annuitetslån. Dette er de to mest vanlige låneavtalene når det kommer til boliglån i Norge. Før du bestemmer deg for hvilket lån du skal velge, er det viktig at du setter deg godt inn i reglene for de to lånene og vurderer nøye hvordan de passer inn med din økonomiske situasjon i dag og i fremtiden.

 

Hva er annuitetslån?

Annuitetslån er et lån hvor avdragene du betaler hver måned er de samme i hele låneperioden, så fremst renten ikke endrer seg. Skulle det komme en renteøkning eller nedgang vil det beløpet endre seg, men det vil alltid være samme sum hvert termin frem til renten rører på seg igjen. Når låneavtalen starter vil man betale en større prosentandel renter og en noe mindre del avdrag. Etter som låneavtalen løper vil man gradvis betale mer avdrag og mindre renter.

 

Hva er serielån?

Et serielån er et lån hvor man hver måned betaler nøyaktig det samme i avdrag på lånet, men rentene man betaler vil variere. Dette er fordi man på denne type lån betaler en høyere rente i starten av avtalen, men etter hvert vil banken sette ned renten og man får mindre renteutgifter noe som gjør at lånet i sin helhet blir rimeligere.

 

Hvilke lån bør du velge?

Om man befinner seg i en god, trygg situasjon rent økonomisk, kan et serielån være et godt valg. Med et serielån vil du betale ned lånet raskere enn ved et annuitetslån og de totale rentekostnaden du ender opp med å betale i løpet av låneperioden vil bli lavere.  

Utfordringen ved serielån er at de månedlige utgiftene i starten av låneperioden er på sitt høyeste og det i en periode hvor man ofte har dårligst råd. Ikke bare er det store kostnader generelt ved kjøp av eiendom, men man har gjerne mer penger senere i livet. Så dette kan være et utfordrende lån for yngre låntakere som er ny på boligmarkedet og kan i verste fall medføre at man får problemer med å betjene lånet. Nå er det ikke helt riktig å sammenligne serielån med annuitetslån. For om du har råd til de høye kostnadene i starten av et serielån, kan du like godt gå for et annuitetslån og bruke de ekstra pengene på å betale ned ekstra på annuitetslånet og slik vil annuitetslånet bli rimeligere, da man betaler mindre rente på lånet og det vil bli nedbetalt raskere.

 

Om man bryter ned et lån over 20 år, noe som ikke er uvanlig når man tar opp et lån til bolig, vil man se at de totale rentekostnadene man betaler over 20 år vil være mindre på et serielån enn det man betaler på et annuitetslån. Men dersom man betaler like store avdrag på et annuitetslån som man gjør på et serielån, vil man faktisk nedbetale lånet raskere og på et lån på to millioner vil man i løpet av låneperioden redusere sine totale renteutgifter med i overkant av 160.000 kroner.

 

Økonomisk rådgivning

Om du fortsatt føler deg litt usikker på hvilket lån du skal velge, kan du oppsøke en økonomisk rådgiver som kan hjelpe deg se over din økonomiske situasjon og hjelpe deg sette opp ulike regnestykker ut fra nåværende inntekt og fremtidig inntekt. I tillegg til selve boliglånet, er det viktig å ta hensyn til om man har andre lån eller planlegger å ta opp andre lån til sekundærbolig eller bil. Banken vil ofte være villig til å se på muligheten for å bake flere lån sammen dersom man har nok sikkerhet i boligen. Sist, men ikke minst, må du vurdere hva som er viktigst for deg. Betale ned boliglånet raskest mulig eller ha litt mer penger til generelt forbruk.